Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metalurgie slévárenských slitin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331027 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Irena Kubelková (gar.), Milan Němec (gar.), Aleš Herman
Cvičící:
Irena Kubelková (gar.), Milan Němec (gar.), Aleš Herman
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí ze základního studia slévárenské technologie. Soustředí se zejména na následující témata: tavení litiny s lupínkovým grafitem, vliv faktorů na strukturu a vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem, očkování a legování litin; výroba litiny s kuličkovým grafitem a litiny s červíkovitým grafitem; výroba temperované litiny, speciální typy litin; tavení a metalurgie oceli; tavení metalurgické a zpracování slitin hliníku, kontrola kvality taveniny, vady odlitků ze slitin hliníku; meatlurgické zpracování slitin hořčíku a slitin dalších neželezných kovů.

Požadavky:

Účast na cvičeních (případná neúčast musí být řádně omluvena a doložena příslušným potvrzením).

100% účast na exkurzích.

Prezentace zadaného tématu v rozsahu cca 10 min.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky, světová produkce, produkce v ČR, ekonomicko-ekologické aspekty slévárenství

2. Metalurgie litiny s lupínkovým grafitem

3. Metalurgie litiny s kuličkovým grafitem

4. Metalurgie dalších a speciálních litin

5. Metalurgie ocelí na odlitky

6. Zařízení sléváren

7. Metalurgie slitin hliníku

8. způsoby kontroly kvality taveniny, vliv kvality taveniny na vady odlitků

9. Metalurgie slitin hořčíku

10. Metalurgie slitin mědi

11. Metalurgie dalších slitin neželezných kovů

12. Prášková metalurgie

13.Exkurse

Osnova cvičení:

1. Úvod, organizační záležitosti, zadání témat k prezentaci

2. Tavba - metalurgické zpracování slitiny Al

3. Vyhodnocení metalografických výbrusů, měření indexu hustoty

4. Vady odlitků

5. Exkurse

6. Prezentace, zápočty

Cíle studia:

Prohloubení znalostí z technologie slévání s důrazem na metalurgické zpracování a jeho důsledky. Vhodné pro absolventy předmětu Teorie a metodika slévání. Vhodné pro studenti se zaměřením diplomové práce na slévárenství.

Studijní materiály:

Němec, M a kol: Metalurgie slévárenských slitin I, II, III

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C1-312
Němec M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 312
místnost T4:C1-312
Kubelková I.
10:45–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna 312
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10608502.html