Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy lékařských analytických a měřících metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361018 Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Jan Hošek (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Zásady práce s pacientem, jeho psychika a chování. Komfort pacienta jako faktor ovlivňující výsledky měření. Specifika spolupráce se zdravotnickým personálem a problémy s komunikací. Laboratorní vyšetřovací metody - přehled, používaná technika, směry vývoje. Vyšetřovací metody v klinické praxi. Zátěžová vyšetřovací technika. Léčebné pomůcky se zvláštním zřetelem na chirurgické obory. Rehabilitační pomůcky. Náhrady orgánů.(Pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden: Úvod do problematiky - buňka a tkáně z biofyzikálního pohledu.

2. týden: Základní princip tkáňového inženýrství. Postup při přípravě arteriálních tkání a tkání chrupavky.

3. týden: Nanotechnologie a jejich využití ve tkáňovém inženýrství. Zdravotní textilie, uvolňování léčiv.

4. týden: Biofyzikální metody regenerativní medicíně. Testování vlastností nosičů pro tkáňové inženýrství.

5. týden: Elektromigrační metody a jejich použití - elektroforéza, izoelektrická fokusace, Western blotting

6. týden: Lasery - princip a použití. Fluorescence - princip a aplikace.

7. týden: Průtoková cytometrie a FACS. Chromatografické metody - princip, typy a použití.

8. týden: Biofyzikální principy zobrazovacích metod, ionizující záření, jeho typy, vlatnosti a produkce.

9. týden: Metody nukleární medicíny (scintigrafie, CT, DSA, SPECT, PET, ?), jejich popis a použití.

10. týden: Ultrazvuk - fyzikální charakteristiky, princip využití pro zobrazování, základní metody.

11. týden: Elektrické projevy myocytu a myokardu, vznik EKG signálu a jeho šíření, elektrokardiograf.

12. týden: EKG elektrody, jejich umístění a připevnění, unipolární a bipolární zapojení elektrod, EKG signál.

13. týden: Končetinové a hrudní svody, Einthovenův trojúhelník, Wilsonova svorka, elektrokardiogram.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Navrátil, L.: Medicínská biofyzika, 2005 ; Hrazdira, I.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika, 2004

Alberts, B.: Základy buněčné biologie; Beneš, J.: Základy lékařské biofyziky

Amler, E.: Praktické úlohy z biofyziky I; Amler E.: Lékařské textilie

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
místnost

17:45–19:15
(paralelka 1)
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10579202.html