Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Racionalizace výroby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2342001 KZ 4 2P+2C
Přednášející:
Jiří Kyncl
Cvičící:
Tomáš Kellner
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Racionalizace TPV pomocí PC. Systematická manipulace s materiálem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.

2. Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.

3. Metody zjišťování ztrát. Snímky pracovního dne.

4. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací.

5. Teorie náhodných výběrů. momentové pozorování.

6. Metody zjišťování spotřeby času a stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární. Racionalizace operačních úseků.

7. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.

8. Teorie vícestrojové obsluhy. Obsluha více zařízení (tepelné zpracování).

9. Pohybové studie. Rozdělení. Pohybové studie elementární.

10. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST.

11. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.

12. Taktování a vyvažování montážních (výrobních) linek.

13. Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.

14. Racionalizace TPV pomocí PC.

Osnova cvičení:

1. Metoda rozborově výpočtová, tým dvou pracovníků (tepelné zpracování)

2. Snímek pracovního dne jednotlivce (obsluha NC frézky)

3. Chronometráž. Snímek operace. Vyhodnocení časových řad.

4. Řešení vícestrojové obsluhy NC strojů.

5. Aplikace pohybových studií elementárních a sekvenčních.

6. Projekt manipulace s materiálem.

7. Optimální strategie řízení zásob. Ekonomická objednací dávka.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zelenka,A.-Preclík,V.: Racionalizace výroby, skripta FS, ČVUT 2004

2. Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

3. Preclík,V.: Průmyslová logistika, skripta FS, Vydavatelství ČVUT 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505d
Kyncl J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:G3-136b
Kellner T.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10576902.html