Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Společenské aspekty energetiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2152085 KZ 3 2P+1C česky
Přednášející:
Václav Dostál (gar.), Michal Kolovratník (gar.), Jakub Maščuch, Václav Novotný
Cvičící:
Václav Dostál (gar.), Michal Kolovratník (gar.), Jakub Maščuch, Václav Novotný
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit povědomí o energetice v kontextu civilizačních problémů a výzev. V detailu jsou diskutovány oblasti legislativy EU i ČR, technicko-ekonomické aspekty energetických politik a vybrané problémy ochrany životních prostředí (např. změna klimatu).

Požadavky:

aktivní účast na cvičeních, samostudium dle doporučení vyučujícího, zpracování samostatné práce

Osnova přednášek:

Diskutovaná témata:

1)Světové problémy lidstva s důrazem na energetický kontext a výsledky jejich řešení.

2)Význam a potenciál obnovitelných zdrojů.

3)Energetické zdroje z pohledu ekonomie.

4)Význam energetiky pro udržení stability hospodářského a společenského rozvoje státu.

5)Energetická politika a společnost.

6)Politika úspor energie.

7)Růst populace, životní úrovně a rozvoj společnosti ve vazbě na dostupnost energie.

8)Energetické aspekty trvale udržitelného rozvoje společnosti.

9)Energetické krize.

10)Evropská energetická charta o otevřený trh EU.

11)Kjotský protokol a globální změna klimatu.

12)Energetická politika a strategie ČR.

13)Metody IRP, LCP a DSM.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Podklady přednášejícího.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10563602.html