Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Speciální technologie tváření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331046 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Speciální metody zpracování plechů: stříhání, hluboké tažení, ohýbání, kovotlačení a vypínání. Tváření nepevnými nástroji. Tváření vysokými rychlostmi a energiemi. Problematika tření a mazání, ekologie maziv.

Moderní technologie zápustkového kování. Pravidla pro návrh tvaru výkovků a konstrukci zápustek pro přesné zápustkové kování. Protlačování, vícecestné kování, rotační kování, příčné klínové kování, postupové automaty. Objemové tváření neželezných slitin. Využití metod práškové metalurgie ve tváření.

Požadavky:

Zkouška z předmětu Teorie a metodika tváření.

Osnova přednášek:

1. Nové materiály pro plošné tváření, metody přesného stříhání

2. Speciální technologie tažení (bez přidržovače, tažení nepravidelných výtažků)

3. Speciální technologie ohýbání plechů a trubek

4. Kovotlačení a vypínání, nové technologie spojování plechů

5. Tváření nepevnými nástroji

6. Tváření vysokými rychlostmi a energiemi

7. Problematika tření a mazání, ekologie maziv

8. Metody zápustkového kování (volba tvářecího stroje, konstrukce zápustek)

9. Určení počtu tvářecích operací, zásady volby tvaru předkovků

10. Možnosti a podmínky pro zavedení technologie přesného kování

11. Vícecestné kování, příčné klínové válcování

12. Protlačování, rotační kování, postupové automaty

13. Objemové tváření neželezných slitin

14. Metody práškové metalurgie pro přípravu polotovarů

Osnova cvičení:

1. Vybrané technologie tažení - individuální zadání referátů

2. Vybrané technologie ohýbání - individuální zadání referátů

3. Vybrané technologie kování - individuální zadání referátů

4. Vybrané technologie objemového tváření - individuální zadání referátů

5. Exkurze do lisovny

6. Exkurze do kovárny

7. Prezentace referátů studenty - zápočet

Cíle studia:

Získání praktických znalostí v oblasti speciálních metod tváření kovů

Studijní materiály:

1. Šanovec,J.- Čermák.J.-Mádle,L.: Mezní problémy a výpočetní technika ve tváření, Vyd. ČVUT 1989

2. Flaška,M.- Štekner,B.: Speciální letecké technologie,Vyd.ČVUT 1996

3. Čermák J., Dvořáková J.: Vybrané způsoby tváření, Vyd.ČVUT 1980

4. Informace ze stránek www a ústavního serveru

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10521802.html