Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jaderná energetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151004 Z,ZK 6 3P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Úvod do jaderné energetiky, charakteristika atomového a jaderného věku a současný stav a perspektivy. Nejdůležitější poznatky o atomech a jejich jádrech, základní principy uvolňování jaderné energie, štěpná řetězová reakce. Vývin tepla v reaktoru a odvod tepelné energie z aktivní zóny. Vyhoření a spotřeba paliva, izotopické složení vyhořelého paliva. Základní materiály jaderných reaktorů. Základní typy jaderných reaktorů, tlakovodní reaktory a jejich hlavní přednosti a nedostatky. Palivový cyklus jaderné energetiky, produkce plutonia a jeho využití v rychlých množinových reaktorech. Reaktorové záření, jeho detekce a kvantifikace, určení dávek a ekvivalentních dávek záření. Problematika jaderné bezpečnosti a její technické zajištění. Dosavadní provozní zkušenosti včetně analýzy dvou hlavních radiačních havárií (TMI-2, Černobyl-4). Jaderná syntéza, hlavní technické charakteristiky a současný stav, nedávné dosažené výsledky.(Pro oborové studium Tepelně energetická zařízení)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10427102.html