Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přenos po vedeních

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32PPV ZK 4 4P + 0C česky
Přednášející:
Jiří Vodrážka (gar.), Pavel Lafata
Cvičící:
Jiří Vodrážka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje zejména na metalická vedení aplikovaná v lokálních a přístupových sítích. I když se v této oblasti stále více setkáváme s optickým vláknem, širokopásmový přenos po metalických vedeních je díky pokročilým metodám zpracování signálu aktuální a perspektivní. Hlavní pozornost je věnována modelování parametrů vedení, správě spektra v kabelech a potlačování přeslechů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32PPV

Požadavky:

Účast na měřeních a zapracování výsledků, vypracování samostatné práce.

Osnova přednášek:

1. Přenosové sítě, hierarchie, přenosová média.^ 2. Modelování sítí, vrstvové modely, topologie, využití teorie grafů.^ 3. Monitorování výkonnosti přenosu, analýza chybovosti, vliv šumu AWGN.^ 4. Síťové plány, plán přenosových parametrů.^ 5. Metalická vedení, parametry a jejich modelování.^ 6. Nehomogenity vedení a jejich modelování.^ 7. Přeslechy, rozdělení, vliv nerovnováh, modely NEXT a FEXT.^ 8. Správa spektra v kabelech, informační propustnost metalických přípojek.^ 9. Vysokorychlostní přenos po vedeních v sítích LAN.^ 10. Vysokorychlostní přenos po vedeních v přístupových sítích.^ 11. Optické přístupové sítě.^ 12. Potlačování přeslechů, modulace VDMT.^ 13. Teoretické perspektivy a limity metalických vedení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se naučí kalkulovat kvalitativní přenosové parametry, modelovat vlastnosti vedení a odhadovat teoretickou informační propustnost.

Studijní materiály:

Vodrážka, J. - Šimák, B.: Digitální účastnické přípojky xDSL - Díl 2. 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2008. 156 s. ISBN 80-86645-16-9.

[2] Starr, T., Cioffi J. M., Silverman, P. J., "Understanding Digital Subscriber Line Technology?, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, Jan. 1999. ISBN 0-13-780545-4.

[3] Hughes, H., "Telecommunications Cables: Design, Manufacture and Installation?, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, June 1997. ISBN 0-471-97410-2.SACKINGER, Eduard. Broadband circuits for Optical Fiber Communication. 1st edition. New Jersey : Wiley, 2005. 453 s. ISBN 0-471-71233-7.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32PPV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1042206.html