Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statistická mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311032 Z,ZK 5 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Náhodný proces a jeho statistické parametry. Spojitá a diskrétní rozdělení náhodných veličin. Spektrální teorie náhodných procesů. Fourierova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti. Vzorkování, šum, chyby, filtrace při snímání náhodných procesů. Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav. Aplikace při analýze napjatosti, kmitání a hlučnosti mechanických soustav. Chaotické kmity. (Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10420402.html