Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Energetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151046 Z,ZK 5 3P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Úvod - energetické problémy lidstva. Energetika jako vědní obor a odvětví národního hospodářství. zdroje a potřeby energie. Základní zákony energetických přeměn. Parní a plynové oběhy elektráren a tepláren. kombinovaná výměna tepla a elektřiny. Obnovitelné a netradiční zdroje energie. Společenské, ekonomické a ekologické aspekty energetiky:(Pro oborové studium Ekotechnika)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10412202.html