Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zdroje a přeměny energie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151026 Z,ZK 6 3+2 česky
Přednášející:
Michal Kolovratník (gar.), Ondřej Bartoš, Guk Chol Jun, Václav Novotný, Petr Pečený
Cvičící:
Václav Vodička, Michal Kolovratník (gar.), Ondřej Bartoš, Guk Chol Jun, Václav Novotný, Petr Pečený
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Bez energie není život. ZPE objasňují důvody, postupy a důsledky přeměn energie ze zdrojů k aplikacím.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? 1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.

? 2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.

? 3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.

? 4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.

? 5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.

? 6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.

? 7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.

? 8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).

? 9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované a paroplynové oběhy.

? 10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.

? 11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.

? 12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.

? 13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.

Osnova cvičení:

? 1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.

? 2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.

? 3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.

? 4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.

? 5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.

? 6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.

? 7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.

? 8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).

? 9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované a paroplynové oběhy.

? 10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.

? 11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.

? 12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.

? 13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Goswami, D.Y.-Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-434
Kolovratník M.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
Út
místnost T4:A1-505b
Novotný V.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 505b
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10391702.html