Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie zpracování plastů a kompozitů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332034 KZ 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními technologiemi zpracování plastů a kompozitních materiálů a s problematikou spojování a recyklace těchto materiálů. Součástí předmětu jsou exkurse a praktická cvičení, na kterých si studenti vyrobí kompozitní díl, provedou zkoušky mechanických vlastností, vyzkouší si lepení a obrábění kompozitních dílů a opravy.

Požadavky:

100% účast na cvičeních a exkursích. Vypracování a uznání referátu. Závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška, historie, materiály, technologie, problematika výroby a zpracování plastů.

2. Reologie plastů.

3. Extruze plastových dílů.

4. Technologie vstřikování plastů - technologie.

5. Technologie vstřikování plastů - nástroje, stroje.

6. Další technologie zpracování plastů. Spojování plastů.

7. Kompozitní materiály - druhy, rozdělení.

8. Technologie zpracování kompozitů.

9. Mechanické vlastnosti kompozitů - konstrukce a výpočty.

10. Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.

11. Spojování kompozitů, zkoušení.

12. Recyklace plastových a kompozitních dílů.

13. Závěrečná přednáška, shrnutí, diskuse.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - zadání referátu.

2. Exkurse vstřikovna.

3. Exkurse nástrojárna.

4. Exkurse LA Composite.

5. Zpracování kompozitů - přípravky, separace, nástřih, skladba, vytvrzení.

6. Zpracování kompozitů - demontáž přípravků, čištění přípravků, obrábění dílů a opravy.

7. Zpracování kompozitů - zkoušky mechanických vlastností. Test. Zápočet.

Cíle studia:

Seznámení se základními a paralelními technologiemi zpracování plastů a kompozitů. Přehled základních materiálů. Recyklace. Aplikace.

Studijní materiály:

1.Krebs, J.: Teorie zpracování nekovových materiálů. TU v Liberci, 2006

2.Lenfeld, P.: Technologie II (Zpracování plastů). TU v Liberci, 2006

3.Příloha TT Plasty

4.web

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmety
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10381702.html