Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Mikroelektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2142008 KZ 2 2+1 česky
Přednášející:
Zdeněk Novák (gar.), Lukáš Novák (gar.), Stanislava Papežová (gar.), Jan Chyský
Cvičící:
Zdeněk Novák (gar.), Lukáš Novák (gar.), Stanislava Papežová (gar.), Jan Chyský, Ivan Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Implementace logických funkcí elektronickými obvody, vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů. Zpracování signálů na vstupu a výstupu logického obvodu, napěťové a výkonové přizpůsobení. Diskretizace signálu. Optoelektronické součástky. Kódování, komunikační linky a protokoly. Elektromagnetická kompatibilita.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.

Osnova přednášek:

1. Realizace logických funkcí elektronickými obvody. Kombinační logické obvody.

2. Sekvenční logické obvody asynchronní, synchronní. Programovatelná hradlová pole.

3. Architektura mikrořadičů, CPU, ALU, registry, paměti, sběrnice, porty.

4. Instrukční soubor, strojový cyklus, vykonávání programu a větvení, přerušovací systém, watchdog.

5. Čítače a časovače, záchytné a komparační funkce čítačů.

6. Zpracování signálů čidel. Napěťové a výkonové přizpůsobení výstupů logických obvodů.

7. Diskretizace analogových signálů, AD a DA převodníky, doba převodu, vzorkování, chyby převodníků.

8. Digitální zpracování signálů. FFT, regresivní analýza a autokorelací funkce.

9. Přístrojové operační zesilovače, analogové multiplexory, komparátory.

10. Elektronické zdroje a receptory optického signálu.

11. Optoelektronické součástky. Zobrazovací displeje.

12. Kódování signálů, komunikační linky a protokoly.

13. Zdroje a šíření elektromagnetického rušení. Prostředky a způsoby odrušování.

Osnova cvičení:

1. Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody.

2. Realizace sekvenčních obvodů, řízení krokového motoru.

3. Vývojové prostředí mikroprocesorových systémů.

4. Instrukce průchudu programu.

5. Použití čítačů a časovačů

6. Měření analogových signálů a jejich zobrazení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství

Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství

Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993

Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F2-105
Novák Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
místnost T4:F2-105
Papežová S.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
místnost T4:F2-105
Novák Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
místnost T4:F2-105
Papežová S.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
místnost T4:F2-105
Novák Z.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
místnost T4:C2-337
Papežová S.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
místnost T4:F2-105
Novák Z.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T4:G2-155
Novák Z.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
místnost T4:A2-259
Novák Z.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 259
místnost T4:G2-155
Novák Z.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10378802.html