Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Perspektivní materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321025 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět perspektivní materiály charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Požadavky:

Účast na cvičení 90 %, vypracování min.10 protokolů ze cvičení.

Osnova přednášek:

1.Vývoj, výroba a trh nových materiálů

2.Moderní technologie hutnictví železa a oceli

3.Moderní oceli hromadné spotřeby

4.Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny

5.Lehké kovy a jejich slitiny

6.Materiály vyráběné práškovou metalurgií

7.Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály

8.Keramické materiály

9.Polymerní materiály

10.Kompozity

11.Biomateriály, supravodivé a superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí

12.Povrchové vrstvy a úpravy

13.Využívání materiálových databází

Osnova cvičení:

Výpočty teoretických pevností různě krystalizujících kovů, růst vlastností nových hutních polotovarů, nárůst crash odolnosti automobilových plechů

Mikrostrukturální skladba nových korozivzdorných ocelí, precipitační zpěňování Al slitin včetně Al-Li-X, vlastnosti PM materiálů, nové amorfní kovové slitiny

Lokální hodnocení křehkosti keramiky, mechanické vlastnosti plastů, mechanika kompozitních soustav, vlastnosti speciálních druhů nových materiálů, určování mechanických vlastností povrchových vrstev

Exkurze na vybrané pracoviště.

Cíle studia:

Seznámit studenty s rozsáhlou oblastí nových konstrukčních materiálů.

Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10362002.html