Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teplárenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151021 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby tepla pro bytovou a komunální sféru s důrazem na kominovanou výrobu elektřiny a tepla. Jsou probírany základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována též problematice návrhu a provozu tepelných soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? Úvod do teplárenství

? Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty

? Výtopny, typy kotlů pro výtopny

? Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren

? Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory

? Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly

? Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě

? Dimenzování průměru potrubí

? Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla

? Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

? Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla

? Regulace provozu teplárenských soustav

? Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla

Osnova cvičení:

? Úvod do teplárenství

? Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty

? Výtopny, typy kotlů pro výtopny

? Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren

? Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory

? Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly

? Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě

? Dimenzování průměru potrubí

? Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla

? Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

? Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla

? Regulace provozu teplárenských soustav

? Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kadrnožka J., Ochrana B.: Teplárenství. Akademiské nakladatelství CERM Brno 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10351602.html