Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W1LL KZ 4 8 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy. Letadla a letištní terminály pro osobní a nákladní dopravu. Letecké společnosti z hlediska logistických systémů. Letecký přepravní proces cestujících a leteckého zboží. Harmonizace letecké a železniční dopravy. Informační systémy v letecké dopravě. Globální distribuční systémy. Zasilatelství v letecké dopravě.

Požadavky:

základy teorie dopravy, letecká doprava, logistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s logistikou letecké osobní a nákladní dopravy, s informačními systémy v logistice letecké dopravy a s harmonizací letecké a železniční dopravy.

Studijní materiály:

Bína L., Šourek D., Žihla Z.: Letecká doprava II, Vysoká škola obchodní v Praze, 2007

Pruša J. a kolektiv: Svět letecké dopravy, Galileo CEE Service ČR, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1014506.html