Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika detekce a detektory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12FDD ZK
Přednášející:
Ladislav Pína (gar.)
Cvičící:
Ladislav Pína (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

V rámci předmětu budou probrány následující pojmy: Spektrum elektromagnetického záření. Zdroje elektromagnetického záření. Radiometrické a fotometrické jednotky. Ideální detektor. Vnější a vnitřní fotoefekt. Kvantové fluktuace záření. Šum detektoru a elektronických obvodů. Dynamický rozsah. Detektory založené na vnějším fotoefektu. Fotokatody. Elektronové násobiče. Mikrokanálkové násobiče. Zesilovače obrazu. Detektory založené na vnitřním fotoefektu. Polovodičové detektory. Scintilátory. Detektory IR, VIS, UV a rtg. záření. Pyroelektrický jev a pyrodetektory. Elektronické obvody detektorů. Lidské oko.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Spektrum elektromagnetického záření. Zdroje elektromagnetického záření

2.Radiometrické jednotky. Fotometrické jednotky

3.Ideální detektor. Vnější fotoefekt. Vnitřní fotoefekt. Fluorescence

4.Kvantové fluktuace záření. Šum detektoru. Šum elektronických obvodů.

5.Základní charakteristiky detektorů. Proudová a napěťová citlivost, NEP, D a D*, DR.

6.Detektory založené na vnějším fotoefektu. Fotokatody, vakuové fotonky, fotonásobiče.

7.Kanálkové násobiče. Elektrooptické převaděče.

8.Detektory založené na vnitřním fotoefektu v polovodičích. PIN detektor.

9.CCD detektory a polohově citlivé detektory.

10.Detektory IR, VIS, UV a rtg. záření.

11.Elektronické obvody detektorů.

12.Scintilátory.

13.Pyroelektrický jev a pyrodetektory.

14.Lidské oko.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

E.L.Dereniak, D.G.Growe: Optical Radiation Detectors, John Wiley & Sons, 1984

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1014306.html