Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plány oboru Civilní nouzové plánování

3908T011 – magisterský

Zodpovídá katedra: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/obor3908T011-5233.html