Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plány oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích

3902T036 – magisterský

Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/obor3902T036-10313305.html