Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Studijní plány oboru Radiologická technika

3901R033 – bakalářský

Zodpovídá katedra: katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/obor3901R033-10301205.html