Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plány oboru Konstrukce a dopravní stavby

3647R013 – bakalářský

Platnost dat k 7. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/obor3647R013-10275305.html