Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

ústav designu

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
550AE Anatomie a ergonomie Předmět je vypsán
550AE2 Anatomie a ergonomie II
Tomáš Fassati, Radka Formánková 
česky Předmět je vypsán
550AM1 Aplikovaná mechanika I Předmět je vypsán
550AM2 Aplikovaná mechanika II
 
Předmět není vypsán
550AM3 Aplikovaná mechanika III
 
Předmět není vypsán
550AT1D Ateliér designu I česky Předmět je vypsán
550AD1 Ateliér designu I česky Předmět není vypsán
550AT2D Ateliér designu II česky Předmět je vypsán
550AD2 Ateliér designu II
 
Předmět není vypsán
550AD3 Ateliér designu III
 
Předmět není vypsán
550AT3D Ateliér designu III česky Předmět není vypsán
550AT3 Ateliér designu III česky Předmět je vypsán
550ATD3 Ateliér designu III
 
česky Předmět není vypsán
550AT4D Ateliér designu IV česky Předmět je vypsán
550AD4 Ateliér designu IV
 
Předmět není vypsán
550AD5 Ateliér designu V
 
česky Předmět není vypsán
550AD6 Ateliér designu VI česky Předmět je vypsán
550AMD1B Ateliér-modelování,dílny I česky Předmět není vypsán
550AMD1 Ateliér-modelování,dílny I Předmět je vypsán
550AMD2 Ateliér-modelování,dílny II
 
Předmět není vypsán
550ATV Ateliér-pov.volitelný Předmět je vypsán
550BPD Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
550BP Bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
500CGD Computer Graphics for Design
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
555CGD Computer Graphics for Design anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
555ATD2 Design - Design Studio II
 
anglicky KZ 22 0P+12C Předmět není vypsán
555ATVD Design Studio - Requisite Optional
 
KZ 4 KZ 4 Předmět není vypsán
555AD4 Design Studio 4
 
anglicky KZ 17 0P+12C Předmět není vypsán
555AD5 Design Studio 5
 
anglicky KZ 18 0P+12C Předmět není vypsán
550DP Diplomní projekt
 
Předmět je vypsán
550DS Diplomní seminář česky Předmět je vypsán
550EM2 Ekonomie a management II
 
česky Předmět není vypsán
550EM3 Ekonomie a management III česky Předmět je vypsán
555DU3 History of Art III anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
D05DDIT Intermediální tvorba a pokročilé technologie v designu
 
česky Předmět není vypsán
550K1 Konstrukce I
 
Předmět není vypsán
550K2 Konstrukce II Předmět je vypsán
550K3 Konstrukce III
 
Předmět není vypsán
550KKR Konstrukce karosérií a rámů
 
česky Předmět není vypsán
550KP Kreslířská praxe
 
česky Předmět není vypsán
550KPD Kreslířská praxe
 
Předmět není vypsán
500MT5 Materials and Technology V
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
550MT1 Materiály a technologie I Předmět je vypsán
550MT2 Materiály a technologie II
 
Předmět není vypsán
550MT3 Materiály a technologie III Předmět je vypsán
550MT4 Materiály a technologie IV
 
Předmět není vypsán
550MT5 Materiály a technologie V Předmět je vypsán
550MTP Materiály tech. praxe Předmět je vypsán
550ND1 Nauka o designu I Předmět je vypsán
550ND2 Nauka o designu II
 
Předmět není vypsán
550DNDG Nauka o designu III
 
česky Předmět není vypsán
550ND3 Nauka o designu III
 
česky Předmět není vypsán
550DDND3 Nauka o designu III
 
česky Předmět není vypsán
550OP Ochrana přírody a odpadové hospodářství
 
česky Předmět není vypsán
D05DDHCI Pokročilá psychologie v HCI
 
česky Předmět není vypsán
550PG Počítačová grafika
 
Předmět není vypsán
500OP Product Ecology anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
555OP Product Ecology
 
anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
550PEE Produktová ekologie a ekodesign
 
česky Předmět není vypsán
550PK Projektování konstrukcí
 
Předmět není vypsán
550SNK Staticky neurčité konstrukce
 
Předmět není vypsán
SZDD Státní doktorská zkouška Design
 
česky Předmět není vypsán
555ND3 Teachings of Design III anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
500ND3 Teachings of Design III anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
550VTD1 Výtvarná tvorba I Předmět je vypsán
550VTD2 Výtvarná tvorba II
 
Předmět není vypsán
550VTD3 Výtvarná tvorba III Předmět je vypsán
550VTD4 Výtvarná tvorba IV
 
Předmět není vypsán
550VTD5 Výtvarná tvorba V
Tereza Melenová, Tereza Melenová 
Předmět je vypsán
550VTD6 Výtvarná tvorba VI
Tereza Melenová, Tereza Melenová, Tereza Melenová 
Předmět je vypsán
550VAM Vývoj aut.a spal.motorů Předmět je vypsán
550ZD1 Základy designu I
 
Předmět není vypsán
550ZD1D Základy designu I Předmět je vypsán
550ZD1B Základy designu I česky Předmět není vypsán
550ZD2 Základy designu II
 
česky Předmět není vypsán
SZD design
 
česky Předmět není vypsán
SZBCD státní zkouška bakalářská
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15150.html