Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ústav nosných konstrukcí

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
555BS Building Structures
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
555DC3 Design Computing III - Geometry
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
500DC3 Design Computing III - Geometry
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521DG1 Deskriptivní geometr.I česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
521DG2 Deskriptivní geometr.II česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
522DGK Deskriptivní geometrie česky Předmět je vypsán
522DG Deskriptivní geometrie Předmět je vypsán
500NK5 Load - Bearing Structures V KZ 2 2P+1C Předmět je vypsán
555NK5 Load-Bearing Structures V KZ 2 2P+1C Předmět je vypsán
521M Matematika
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
522M1 Matematika 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
522M2 Matematika 2
 
česky KZ 2 0P+2C KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
521MV Matematika volit.
 
Předmět není vypsán
523DMA6 Materiály v architektuře
 
česky Předmět je vypsán
522NK3B Nosné konstrukce IIIbc česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
522NK2B Nosné konstrukce IIbc česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
522PN3 Počítačové navrhování III česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
522ST1 Statika I česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
522ST2 Statika II česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
550TK Technické kreslení Předmět je vypsán
522NK5N Vybrané statě z NK česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
522NK6N Vybrané statě z NK
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
522DNK7 Vybrané statě z nosných konstrukcí česky Předmět je vypsán
522NK4N Zakládání staveb česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
522NK1B Zákl.navrh.nosných kcí česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
550EV Úvod do exakt.věd Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15122.html