Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ústav zahradní a krajinné architektury

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
520AT1 Ateliér 1-velké měřítko
 
česky Předmět není vypsán
520AT1K Ateliér 1-velké měřítko česky Předmět je vypsán
520AT2K Ateliér 2-střední měřítko česky Předmět je vypsán
520AT2 Ateliér 2-střední měřítko česky Předmět není vypsán
520AT3K Ateliér 3-malé měřítko česky Předmět je vypsán
520AT4 Ateliér 4-Krajinářsko-urbanistický projekt česky Předmět je vypsán
520AT5 Ateliér 5-Krajinářský projekt česky Předmět je vypsán
520AT6 Ateliér 6-Krajinářský realizační projekt česky Předmět je vypsán
520ATBS Ateliér-bytové stavby
 
česky KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
520ATV Ateliér-pov.volitelný Předmět je vypsán
520ATRN Ateliér-realizační Předmět je vypsán
520ATS1 Ateliér-soubor staveb česky Předmět je vypsán
520ATU Ateliér-urbanismus Předmět je vypsán
520ATVZ Ateliér-volné zadání Předmět je vypsán
520BP Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
519TKZ2 Dendrologie
 
Předmět není vypsán
520DEN1N Dendrologie I česky Předmět je vypsán
520DEN1 Dendrologie I česky Předmět je vypsán
520DEN2 Dendrologie II
 
česky Předmět není vypsán
520DEN2K Dendrologie II česky Předmět je vypsán
520DP Diplomní projekt Předmět je vypsán
520DSN Diplomní seminář Předmět je vypsán
520KP1N Krajinné plánování I česky Předmět je vypsán
521KP1 Krajinné plánování I česky Předmět je vypsán
520KP2 Krajinné plánování II česky Předmět je vypsán
520KA1N Krajinářská architektura I česky Předmět je vypsán
520KA1B Krajinářská architektura I
 
česky Předmět není vypsán
520KA1K Krajinářská architektura I česky Předmět je vypsán
520KA1 Krajinářská architektura I
 
česky Předmět není vypsán
520KA2 Krajinářská architektura II česky Předmět je vypsán
520KA2N Krajinářská architektura II česky Předmět je vypsán
520KA3N Krajinářská architektura III
Pavel Borusík, Karel Slánský 
česky Předmět je vypsán
520KA3 Krajinářská architektura III
Pavel Borusík, Karel Slánský 
česky Předmět je vypsán
520KA3K Krajinářská architektura III
 
česky Předmět není vypsán
520KA4 Krajinářská architektura IV
Ivan Plicka, Vladimír Sitta, Karel Slánský 
česky Předmět je vypsán
520KA5 Krajinářská architektura V česky Předmět je vypsán
555TKZ1 Landscape Architecture I - Introduction anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NP1 Nauka o přírodě I česky Předmět je vypsán
520NP2 Nauka o přírodě II
 
česky Předmět je vypsán
520NP3 Nauka o přírodě III
 
česky Předmět je vypsán
520NR1 Nauka o rostlinách I
 
česky Předmět je vypsán
520NR2 Nauka o rostlinách II
 
česky Předmět je vypsán
520NR3 Nauka o rostlinách III
 
česky Předmět je vypsán
519TK4N Navrhování II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
520PAMK Provádění a management KA česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
519DEN3 Speciální dendrologie
 
Předmět není vypsán
519DEN2 Speciální dendrologie Předmět je vypsán
520TKA1N Technologie KA I česky Předmět je vypsán
520TKA1 Technologie KA I
 
česky Předmět není vypsán
520TKA1K Technologie KA I česky Předmět je vypsán
520TKA2N Technologie KA II česky Předmět je vypsán
520TKA2 Technologie KA II česky Předmět je vypsán
520TKA2K Technologie KA II
 
česky Předmět není vypsán
520TKA3 Technologie KA III
Aleš Dittert, Vladimír Sitta, Karel Slánský 
česky Předmět je vypsán
520TKA4K Technologie KA IV
 
česky Předmět není vypsán
520TKA4 Technologie KA IV česky Předmět je vypsán
519TK3N Technologie KZ úprav
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
520TKZ1 Tvorba krajiny a zahrad
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
519TKZ1 Tvorba krajiny a zahrad
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
520ZAK Základní ateliér česky Předmět je vypsán
520ZKNA Základy krajinářského navrhování česky Předmět je vypsán
520ZKNK Základy krajinářského navrhování
 
česky Předmět není vypsán
520ZKN Základy krajinářského navrhování I
 
česky Předmět není vypsán
SZKAU krajinářská architektura a urbanismus
 
Předmět je vypsán
SZBCK státní zkouška bakalářská
 
česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15120.html