Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ústav urbanismu

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
SEAU Architecture and Urbanism
 
Předmět je vypsán
519ATBS Ateliér-bytové stavby Předmět je vypsán
519ATOS Ateliér-občanské stavby Předmět je vypsán
519ATV Ateliér-pov.volitelný Předmět je vypsán
519ATRN Ateliér-realizační Předmět je vypsán
519ATBP Ateliér-realizační BP Předmět je vypsán
519ATS1 Ateliér-soubor staveb česky Předmět je vypsán
519ATS Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
519ATSS Ateliér-soubor staveb
 
Předmět není vypsán
519ATZBP Ateliér-studie pro BP Předmět je vypsán
519ATU Ateliér-urbanismus Předmět je vypsán
519ATVZ Ateliér-volné zadání Předmět je vypsán
555CPA Country Planning and Arch.
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
500CPA Country Planning+Arch.
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
519DP Diplomní projekt Předmět je vypsán
519DSN Diplomní seminář Předmět je vypsán
519EKL1 Ekologie I
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
519EKO2 Ekonomie staveb a sídel II
 
Předmět není vypsán
519EKON3 Ekonomie staveb a sídel III - Bydlení a bytová politika
 
Předmět není vypsán
555HTU1 History and Theory of Urbanism I
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
555HTU2 History and Theory of Urbanism II
 
ZK 2 1P+0C Předmět není vypsán
555LA Landscape Architecture
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
500TKZ1 Landscape Architecture I-Introduction Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519DMET Metodologie vědy,metodika vědecké práce
 
Předmět není vypsán
519U4N Navrhování česky Předmět je vypsán
519U4K Navrhování česky Předmět je vypsán
519TK2N Navrhování
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519DEN1 Obecná dendrologie
 
Předmět není vypsán
519U7N Procesy Předmět je vypsán
519U7K Procesy česky Předmět je vypsán
519U1B Prostředí česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519U1K Prostředí česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519U2N Rozvoj měst
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
519U5K Soubory česky Předmět je vypsán
519U5N Soubory Předmět je vypsán
519DURB Stavba měst česky Předmět je vypsán
519DTU4 Světové metropole
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
519U3N Sídla a stavby na venk.
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U6N Tendence Předmět je vypsán
519U6K Tendence Předmět je vypsán
519U3B Teorie Předmět je vypsán
519U3K Teorie česky Předmět je vypsán
519DTDU Teorie a dějiny urbanismu
 
česky ZK Předmět není vypsán
555UDT Urban Design Theory
 
Předmět není vypsán
555U2 Urbanism 2 - History
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
555U21 Urbanism 2 - History Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
555U3 Urbanism 3 - Theory ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
500U21 Urbanism II - History Z,ZK 2 2P+0C Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
500U2 Urbanism II - History
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
500U3 Urbanism III - Theory ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
555U31 Urbanism III - Theory
 
KZ 2 Předmět není vypsán
500U31 Urbanism III - Theory
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
555U4 Urbanism IV - Design Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
500U4 Urbanism IV - Design Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519DTU3 Urbanist.kompozice
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U2K Vývoj Předmět je vypsán
519U2B Vývoj Předmět je vypsán
519TKZ3 Zahradní umění
 
Předmět není vypsán
519ZAN1B Zákl.arch.navrhování Ibc
 
Předmět není vypsán
519ZAN2B Základní ateliér
 
Předmět není vypsán
519ZAT Základní ateliér
 
česky Předmět není vypsán
519ZAN Základy arch. navrhování
 
česky Předmět není vypsán
519DTU1 Základy urban. tvorby
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
SZAU architektura a urbanismus
 
Předmět je vypsán
SZZKA zahradní a krajinná architektura
 
Předmět je vypsán
519UP1 Územní plánování
 
Předmět není vypsán
519UP5 Územní plánování V - Geografické informační systémy VP
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 24. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15119.html