Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

experimentální centrum

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
210AMP Advanced Master Project anglicky Předmět je vypsán
210BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
210BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
210BAPM Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
210BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
210BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
210DIMA Diagnostika materiálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
210DPSM Diagnostika poruch stavebních materiálů
 
česky Předmět je vypsán
210DIST Diagnostika staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
210YDIR Diagnostika staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
210YDSM Diagnostika vlastností stav.mater.a výrob. česky Předmět je vypsán
210DPP Diploma project
 
anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
210DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
210DIPR Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
210DISM Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
210DISE Diplomový seminář
 
česky Předmět není vypsán
210DIS Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
210EXM Experimentální metody
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D10MA1 Materiálové inženýrství I česky ZK ZK Předmět je vypsán
D81MA1 Materiálové inženýrství I
 
česky Předmět není vypsán
D10MDS Metody diagnostiky systémů česky Předmět je vypsán
D81MIA Mikroskopická analýza matematických struktur
 
česky Předmět není vypsán
181NM27 Nauka o materiálech 27 (Materiály a technologie pro rekonstr.)
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
181NM30 Nauka o materiálech 30 (Materiálové inž. 1)
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
210PRO1 Projekt 1
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
210PRO2 Projekt 2
 
česky KZ 6 3C Předmět není vypsán
210PR2 Projekt 2
 
česky Předmět není vypsán
210P02M Projekt 2M
 
česky KZ 6 4C Předmět není vypsán
210P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
210P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
210YDPJ Projekt D
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
210PRJR Projekt R
 
česky KZ 6 5C Předmět není vypsán
D10SPM Strategický projektový management česky Předmět je vypsán
210YVSK Vyšetřování vlastností stavebních konst.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
210ZKJ Zkušebnictví a kontrola jakosti
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11210.html